Garantie

De garantie is van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage, constructie en/of materiaal. Elk product wordt uitzonderlijk beoordeeld op het defect. In geval van normale slijtage, schade als gevolg van ongevallen, nalatigheid, ondeskundig gebruik door de klant of aangebrachte wijzigingen aan het product vervalt de garantie. Alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van een product die door de klant is gekocht, gaat over op de klant op het moment waarop het product is geleverd aan de klant of op een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.